Z okazji 15 lecia powstania powiatu nasze Koło wraz z  sąsiadującymi Kołami Łowieckimi   Szarak Golub-Dobrzyń i Knieja Toruń zorganizowało wystawę łowiecką. Stanowiło to doskonałą okazją do promocji łowiectwa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci, które mogły obejrzeć medaliony i poroża zwierząt dzikich.

Zapraszamy do oglądania galerii. ! DODANO  NOWE  ZDJĘCIA !

Gminne Dożynki w Kowalewie stanowiły znakomitą okazję do zaprezentowania naszego Koła. Stanowisko, w którym prezentowaliśmy trofea łowieckie cieszyło się dużym zainteresowaniem i służyło promocji myślistwa w regionie.

Zapraszamy do oglądania galerii.

Nasze Koło  w sobotę dokonało zasiedlenia  bażantów.  Akcja została przeprowadzona w ramach Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej. Wypuszczono łącznie 100 sztuk bażantów . Ptaki pochodziły z Ośrodka Hodowli Zwierzyny z Rypina. Introdukcja bażanta łownego ma na celu odbudowę populacji tego ptactwa w naturalnym środowisku, nasze Koło Łowieckie od kilku lat systematycznie dokonuje zakupu ptaków z dobrych hodowli, które zasilają nasze łowisko.

Warto dodać, że myśliwi z koła musieli właściwie przygotować łowisko, a w szczególności ograniczyć presję drapieżników (zwłaszcza lisów), aby wsiedlenie mogło się udać. W terenie przebywają również ptaki dzikie, pozwala to mieć nadzieję, że te ze sztucznej hodowli zaaklimatyzują się, przeżyją zimę i dochowają się w przyszłym roku licznego potomstwa, ożywiając tym samym pola.

Zapraszamy do oglądania galerii.

Od 02.08.2014 r. do 04.08.2014r. gościliśmy kolejnego myśliwego z Danii. W łowisku ruja w pełni więc o spotkanie z rogaczem nie trzeba było się martwić. Od samego początku dewizowiec podkreślił, że nie chce strzelać dużych rogaczy a chciałby myłkusy. Było to duże wyzwanie dla podprowadzającego Rafała Szynkiewicz i wypatrującego Piotra Bartoszewskiego. Polowanie zakończyło się z siedmioma rogaczami na pokocie.

Zapraszamy do oglądania galerii.

Wszystkim gratulujemy.

W dniach 24 ? 26.07.2014r.  na terenie naszego Koła gościnnie polowało dwóch myśliwych z Danii. Mimo nie sprzyjającej aury (prace w polu, susza) udało się pozyskać osiem rogaczy. Jest to zasługa podprowadzających i wypatrujących: Stanisława i Mileny Kościecha, Kazimierza Szeflera, Piotra Bartoszewskiego, Rafała Szynkiewicz  i Bartłomieja Stefańskiego. Myśliwym gratulujemy!

Zapraszamy do oglądania galerii.

Darz Bór

Dzięki uprzejmości Pani Anny Gassen nasza galeria starych zdjęć powiększyła się o kilka wartościowych fotografii. Ciekawostką jest również medal z okazji 25 lecia powstania naszego Koła. Bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie pamiątek.

Zapraszamy do oglądania galerii.

Numer konta Koła Grzywacz

22 1090 1506 0000 0001 1436 6371

Fazy księżyca

Przegląd prasy

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości