Grupa członków Stowarzyszenia Myśliwych w Kowalewie Pomorskim, dnia 14.05.1950r. powołała do życia Koło Łowieckie o nazwie ?Postęp?. Liczyło ono wówczas 16 członków. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd koła, w skład, którego weszli: Berger Franciszek - prezes, ś.p. Sokulski Franciszek ? vice prezes, ś.p. Józefowicz Zdzisław ? łowczy, Wachowiak Leon - sekretarz, Kuligowski Wiktor ? skarbnik, ś.p. Podkościelny Antoni ? gospodarz. Koło prowadziło gospodarkę łowiecką o powierzchni obwodu 5, 355ha.

Dnia 23.01.1960r. Walne Zgromadzenie członków koła zatwierdziło nowy Statut nadany Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Koło zmienia nazwę na Koło Łowieckie nr 39 ?Pustułka? w Kowalewie. Dzierżawi obwód łowiecki o powierzchni 7, 023 ha. Koło liczy wówczas 16 członków, spośród których wybrano nowy zarząd: ś.p. Orylski Kazimierz ? prezes, ś.p. Nowicki Tadeusz ? łowczy, Głowacki Jan- sekretarz, ś.p. Szczekocki Bogdan ? skarbnik.

W 1970r. ponownie uległa zmianie nazwa koła ? na Koło Łowieckie ?Grzywacz? w Kowalewie Pomorskim.

W 2000r. obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia koła. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Kowalewie, na której został poświęcony sztandar ufundowany przez członków koła. W obchodach udział wzięli przedstawiciele okręgowych władz łowieckich i samorządowych oraz rodziny członków. Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej a zasłużeni myśliwi Medalami Zasługi Łowieckiej.

W chwili obecnej koło liczy 43 członków. Prowadzi gospodarkę na jednym obwodzie łowieckim o powierzchni 6, 705 ha. Prowadzona jest hodowla bażanta, kuropatwy i zająca. Organizowane są polowania dewizowe na rogacze w kooperacji z Przedsiębiorstwem Rolno-Łowieckim w Sokołowie.

Od początku istnienia koła wielu członków odeszło do Krainy Wiecznych Łowów, wielu też zasiliło szeregi innych kół łowieckich.

Numer konta Koła Grzywacz

22 1090 1506 0000 0001 1436 6371

Przegląd prasy

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości