DoraW kwietniu odbyły się próby polowe pracy wyżłów organizowane przez Zarząd okręgowy PZŁ w Olsztynie. Z naszego koła została zgłoszona Dora z Doliny Łęgu prowadzona przez Rafał Szynkiewicza. Młody wyżeł zdobył dyplom I stopnia uzyskując 95 pkt .na 100.

Dora 2