64W dniu 18 04 odbył się coroczny obowiązkowy przegląd broni, a na strzelnicy myśliwskiej przystrzeliwanie i trening strzelecki. Dla podniesienia rangi treningu prezes koła ufundował puchary. Przy wietrznej i zmiennej pogodzie odbyła się rywalizacja w dwóch konkurencjach: oś myśliwska i podchód, którą wygrał kol. Ireneusz Sutkowski i druga konkurencja "zając" pierwsze miejsce kol. Stanisław Kościecha, Klasyfikację ogólną wygrał kol. Stanisław Kościecha. Najlepszym strzelcom wręczono puchary i upominki w postaci koszulek z logo naszego koła, ale również zostało nagrodzonych dwóch kolegów "pudlarzy", którym w tym dniu jakoś dziwnie "latały " rzutki i uciekały zające otrzymali pamiątkowe rybki i upominki. Pobyt na strzelnicy zakończył się tradycyjną biesiadą przy ognisku. Nagrodzonym kolegom gratulujemy, a zdobywcom rybek życzymy aby w przyszłym roku pozwolili innym kolegom "zgarnąć" nagrody.

Zapraszamy do oglądania galerii.


Darz Bór
Tomek Włodarski