ambona2016

Pora roku z dodatnimi temperaturami pozwala na zajęcie się przeglądami, remontami jak i ustawianiem nowych urządzeń łowieckich. Na początku marca w obwodzie łowieckim numer 112 po uzyskaniu zgody właściciela terenu przeprowadzono "akcję" ustawiania nowej ambony usytuowanej w ciekawym miejscu umożliwiającym wgląd na dużą użytkowaną rolniczo łąkę. Po przygotowaniu terenu przystąpiono do ustawiania dostarczonej na miejsce ambony. Z pomocą maszyny cała akcja przebiegła dość sprawnie, pozostało tylko zamontowanie drabiny.

Po drugiej stronie łąki inni budowniczowie (bobry) uznali również to miejsce za ciekawe i od niedawna zajęli się dość intensywnie dostosowywaniem terenu pod swoje potrzeby.

Zapraszamy do oglądania galerii

Darz Bór

Tomasz Włodarski